Wednesday, September 9, 2009

အဓမၼဝါဒီအားလုံးကုိ ဆဲြစု သိမ္းယူထားႏုိင္သူ

ဓမၼေစတီဂုိဏ္း
(ေစာဒနာလႊာတုိ႔ျဖစ္ေပၚလာျခင္းအေၾကာင္းရင္းမ်ား)
အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၁)ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ ဘာသာေရးဂုိဏ္းႀကီးသည္ ''ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့သမွ်ကုန္ေသာ အဓမၼဝါဒအားလုံးတုိ႔ႏွင့္ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္း အားျဖင့္ အတူျပဳ- ယူထားသည္ျဖစ္၍ အဓမၼဝါဒီအားလုံးကုိ ဆဲြစု-သိမ္းယူထားႏုိင္ ရာ မဟာအင္အားစုႀကီး ျဖစ္သည္။

''ပညာရွင္အင္အား ဘာသာဝင္အင္အား ေငြေၾကးအင္အား ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝေရး ျဖန္႔ခ်ိ အင္အား အႀကီးမားဆုံး အခုိင္မာဆုံး အဓမၼဝါဒီဂုိဏ္းႀကီးလည္း ျဖစ္သည္။

''သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆုံး အျပန္႔ႏွံ႔ဆုံးျဖစ္၍ အက်ယ္ျပန္႔ဆုံး အဓမၼဝါဒီ ဂုိဏ္းႀကီးလည္း ျဖစ္သည္''။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေထရဝါဒ ဗုဒၶ ဘာသာသာသနာေတာ္ျမတ္ႀကီးအား အတုိက္စားဆုံး အေစာ္ ကားဆုံး အဖ်က္ဆီးဆုံး အႏၲရာယ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာအမည္ခံ- သာသနပစၥတၳိကဂုိဏ္းႀကီး ျပန္လည္ႀကီးထြားလာသလုိ အျခားဂုိဏ္းႀကီးမ်ားလည္း မူလ အသြင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း အသြင္းေျပာင္းလဲ၍ေသာ္ လည္းေကာင္း ႀကီးထြားလာေန ၾကပါသည္ -

(က)
ေတာင္တြင္းႀကီး ရွင္ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ လူေသလူျဖစ္ အဓမၼဝါဒႀကီး ျပန္လည္ ႀကီးထြားေနပုံ။

(ခ)
ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေထရဝါဒအမည္ခံ အဓမၼဝါဒႀကီး ျပန္လည္ႀကီးထြား ေနပုံ ထိုဂုိဏ္းႀကီး၏ ျပန္လည္ ႀကီးထြားလာပုံမ်ားကား ေၾကာက္ခမန္းလိလိပင္ ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ မိတၱဴမ်ားက တစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ အသြင္ ေျပာင္းထားသည္တုိ႔ကလည္း တစ္မ်ိဳးလုပ္ထားၾကပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတာင္ပုိင္းေရာ ေျမာက္ပုိင္းပါ မိတၱဴေစ်းကြက္ ျဖန္႔က်က္ထားၾကပါသည္။

၂ဝဝ၇-ခုႏွစ္တြင္ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခုိက္ ကိုယ္တုိင္ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။

''အရိယသစၥာလမ္းစဥ္ ဝိပႆနာတရားမွတ္ခ်က္ ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္းႀကီး = ၄ဝဝဝိ'' မွစ၍ ယင္းဂုိဏ္းထုတ္ မိတၱဴစာအုပ္မ်ားကုိ ဝယ္လုိလွ်င္ စာရင္းေပးၾကရေၾကာင္း ေလ့လာ သိရွိခဲ့ရပါသည္။ ေဟာေျပာ စည္း႐ုံးသူမ်ားလည္းရွိ၍ စာရင္းေပးရန္ လြယ္ကူေသာ အဆက္အသြယ္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိခဲ့ရပါသည္။ ယင္းဂုိဏ္းဝင္ျဖစ္ အမရပူရ ၿမဳိ႕ဆရာႀကဳိင္ ေရးသည့့့္္ ''ဒြယနိႆိတိတပကာသနီကီက်မ္း''တ႔ို ကုိပင္္ မိတၱဴမ်ား ရႏိုင္ ပါသည္။

''ေထရဝါဒသမၼာပထ ဝိဘဇၨဝါဒီျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဆူးေလဓမၼကထိက ဆရာႀကီး ဦးျမင့္သိန္း ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ေသာ သမၼာ ပထဝီဘဇၨ အေၾကာင္းသတ္ ေထရဝါဒ တရားေတာ္မ်ား-
အမွတ္စဥ္(၁) နိဗၺၺာန္ႏွင့္သံသရာစာအုပ္မ်ဳိး၊
အမွတ္စဥ္(၂) ဂဟဏူပါဒါန္ ဝါဒ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ သံသရာတရားေတာ္စာအုပ္မ်ိဳး၊ ေရႊလေရာင္ဓမၼာစရိယ သင့္ဘဝ ဦးျမင့္သိန္းေရးသားသည့္ ေသာတာပန္ အလင္းက်မ္း (ဒုတိယဆင့္) ပထမတြဲႏွင့္ ဒုတိယတြဲစာအုပ္မ်ဳိး စသည္ တုိ႔ကိုလည္း မိတၱဴမ်ားရႏုိင္ၾက ပါသည္။

၎ဂုိဏ္းႀကီး၏ ဂုိဏ္းဦးစီးဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သူ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ခင္မကန္တုိက္ အနႏၲဂုဏ္ရည္ စည္သာေက်ာင္း ဦးနာရဒ ေရးသားသည့္ ေထရဝါဒ ဝိဘဇၨဝါဒ ဝိပႆနာက်မ္းႀကီးကုိ (၂ဝဝ၄) ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေဝထားၾကပါသည္။ ယင္းက်မ္း၏ အမွားမ်ားကုိ ျပဆုိလ်က္ ေဆာင္းပါးရွင္ အရွင္ဣႏၵာစရိယာဘိဝံသက ေဆာင္းပါး (၁၆)ပုဒ္တုိ႔ကုိ ေရးသားတင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ မည္သူကမွ် ေဖၚျပရန္ မစီစဥ္ႏုိင္ၾကေပ။ ယခု အခါတြင္ ဓမၼရံသီ မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖၚျပရန္ စီစဥ္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ လာေပေတာ့မည္။

(၂ဝဝ၈)ခုႏွစ္ သကၤန္းကြ်န္းမွာေနေသာ ၎ဂိုဏ္း၀င္တစ္ပါး ေရးသားသည့္ ဗ်သနတရား ငါးပါး အမည္ရွိ စာအုပ္ တစ္အုပ္ကုိလည္း ဂုိဏ္းဝင္အလွဴရွင္မ်ားက အ႐ုဏ္ဆြမ္းေလာင္း အသင္းႏွင့္ တြဲ၍ ေလာင္းလွဴၾကေၾကာင္း သိရ- ဖတ္ရပါသည္။

ဦးနာရဒႏွင့္အတူ ဂုိဏ္းဦးေဆာင္တပည့္ႀကီးေလးပါးတုိ႔ကုိ ဦးျမင့္သိန္းက သာသနာျပဳရန္ ခ်န္ထားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထုိေလးပါးတုိ႔တြင္ ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ ဥိီးေကာသလႅ ၏ ဆရာျဖစ္သူ ဦးဥကၠံသဗုဒၶိလည္း တစ္ပါးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

၎ဆရာေတာ္က ေမြးထုတ္လုိက္သူ ဦးေကာသလႅသည္လည္း ၎ဂုိဏ္းတရားတုိ႔ကုိ ပင္ ေဟာေျပာလ်က္ ရွိပါသည္။ တရားေခြ ျပန္႔ပြါးေစေရးအတြက္ လူမ်ားကုိ အဖြဲ႕ေတြဖဲြ႕ေစလ်က္ တရားစိတ္ဝင္စား၍ ခ်မ္းသာသူမ်ားကုိ စုံစမ္းခ်ဥ္းကပ္ၿပီး တရားေခြ ေတြေပး၍ နာယူေစၿပီးမွ ၾကည္ညိဳေစၿပီးမွ တရားေခြ တစ္စုံ= ၄ဝဝဝဝိ/ စသည္ျဖင့္ အဓမၼဝါဒ ျပန္႔ပြါးေရးအတြက္ သာသနာျပဳေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ဆူးေလဦးျမင့္သိန္းသည္ အဓမၼဝါဒဆုံးျဖတ္ခံရသူျဖစ္၍သာလွ်င္ ဦးျမင့္သိန္း၏ ေထရဝါဒ အမည္ခံ အဓမၼဝါဒဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ရျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ကမူ ဂုိဏ္းဦးစီးေခါင္းေဆာင္မွာ ဓမၼေစတီ ဆရာေတာ္ႀကီး (ဒီပဲယင္း ေက်ာက္စာတုိင္ ဆရာေတာ္ႀကီး)ဟူ၍ ရွိပါေသးသည္။ သိလုိပါက''အရိယသစၥာလမ္းစဥ္ ဝိပႆနာမွတ္ခ်က္ ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္းႀကီး၏ ပန္ၾကားလႊာ'' တြင္ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါကုန္။

ယင္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ''ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ''ဟု ဘြဲ႕ခံထားေၾကာင္း လည္း သိရွိရပါသည္။ ၎ဂုိဏ္းႀကီး၏ မူလနာမည္ အျပည့္အစုံမွာ ''ေထရဝါဒ ဝိဘဇၨဝါဒ သမၼပထအေၾကာင္းသတ္ ဝိပႆနာဂုိဏ္း'' ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကုိျပဳျပင္လ်က္ အသြင္သစ္ျဖင့္ နာမည္တပ္ေသာအခါတြင္ကား ''ေထရဝါဒ ဒႆနသမၸဒါနည္း= ဝိဘဇၨဝါဒ စတုသစၥသမၼာ ဒႆနနည္း'' ဟူ၍ ျဖစ္လာေၾကာင္းလည္း သိရပါသည္။

အဓမၼဝါဒျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာတားျမစ္ထားၿပီးသည့္ မိစၧာဝါဒႀကီးမ်ားတြင္ ဆူးေလ ဦးျမင့္သိန္းဂုိဏ္းဆုိရာ အဓမၼဝါဒသည္ အမွတ္(၆)အျဖစ္ ပါဝင္၍ ျပည့္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယကအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား ၫႊန္ၾကားလႊာ အမွတ္ (၁) မွ (၉၃) ထိ စာအုပ္ထဲတြင္ ၫႊန္ၾကားလႊာအမွတ္ (၅ဝ)အျဖစ္ ပါဝင္ပါသည္။

၎အဓမၼဝါဒဂုိဏ္းႀကီးႏွင့္ အဓမၼဝါဒတရားမ်ား မည္မွ်ေလာက္အထိ ျပန္လည္ႀကီးထြား လာေၾကာင္းမွာ အထူး တင္ျပဖြယ္ မရွိၿပီ။

အထက္ပါတုိ႔တြင္ ေထရဝါဒဗုဒၶသာသနာေတာ္ သန္႔ရွင္းျပန္႔ပြါးေရးကုိ ဦးထိပ္ထားလ်က္ ေရးသားျခင္းျဖစ္ပါ၍ တိက်ျပတ္သားထင္ရွားစိမ့္ေသာငွါ ကာယကံရွင္တုိ႔၏ အမည္မ်ား ကုိပါ ထည့္သြင္းေဖၚျပလုိက္ရပါသည္။

သုိ႔အတြက္-- ကာယကံရွင္တုိ႔မွာ ''မိမိတုိ႔ေဟာေျပာေရးသား တရားအမည္ခံမ်ား၏ အဓမၼဝါဒ မျဖစ္ပုံ (ဝါ) ဓမၼဝါဒျဖစ္ပုံတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပန္လည္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို -

ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရးဗဟုိဌာန
(ကမၻာေအး+ေနျပည္ေတာ္) တုိ႔ထံ တရားဝင္တင္ျပခြင့္ ရွိၾကပါသည္။

အထက္ပါတုိ႔တြင္ အဓိကျပဳလုိသည့္ ရည္ၫႊန္းခ်က္မွာ---------

''ေဖၚျပရာပါ အဓမၼဝါဒီမ်ား၏ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒီဂုိဏ္းအတြင္း က်ေရာက္ ေပါင္းစုသြားႏုိင္စရာ ရွိပုံမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္''။

ဆက္လက္ေဖၚျပသြားပါမည္။

Posted by Mya&Mg at 1:56 PM
Labels: ၀ိဘဇၨ၀ါဒီ