Friday, September 11, 2009

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၂)

အသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၂)

အထက္ပါအသိေပးခ်က္အမွတ္စဥ္(၁)ကုိ ၂ဝဝ၉-ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ(၁)ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သုိ႔ တင္ျပထားေသာ ပစၥဳပၸန္ ကမၼဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ အမည္ခံတုိ႔၏ ဝါဒအေပၚတြင္ ေစာဒနာတင္ထားသည့္''သနိဒါနမဟာေစာဒနာ'' တုိ႔အတြက္ အေၾကာင္းခံျဖစ္ေသာ ''ေစာဒနာတုိ႔၏နိဒါန္းႀကီး'' ထဲတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၉၉)အတြင္း၌ ထည့္သြင္းေဖၚျပလ်က္ အသိေပးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထုိအသိေပးခ်က္အေပၚတြင္ သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက အလြန္အမင္းပင္ စိတ္ဝင္တစား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။ ေစာဒကဆရာေတာ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စာေရးသူတုိ႔အား ထုိထုိပူးတဲြပါ အသိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသမွ်တုိ႔ကုိ အေသးစိတ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးလာၾကပါ သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိလာသည့္အေလွ်ာက္ စာေရးသူတုိ႔ ေစာဒကမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဆက္လက္၍ စုံစမ္းေလ့လာၿပီး ဓမၼေစတီ ဦးေကာသလႅ ဦးေဆာင္ေနသည့္ အဓမၼဝါဒဆုိင္ရာတုိ႔ကုိ ေစာဒနာျပဳေပးၾကရန္ ပထမဆုံး ဦးစားေပးအေနျဖင့္ စီစဥ္ၾကရပါသည္။

ဆူးေလဦးျမင့္သိန္း၏ အဓမၼဝါဒမ်ားသည္ (၁၃၁၅-၁၃၄၄)ခုႏွစ္မ်ားတြင္ အလြန္ အမင္း ႀကီးထြားလႊမ္းမုိးခဲ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ျခင္ၾကည့္၍ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ ထုိဂုိဏ္းထုတ္စာအုပ္မ်ားတြင္ ထုိႏွစ္မ်ားအတြင္းက သကၠရာစ္ခုႏွစ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ၾကရေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဖၚျပရာပါ (၁၃၄၄)ခုႏွစ္တြင္ ဟသၤာတ ငသုိင္းေခ်င္းတုိ႔က ဆရာေတာ္မ်ားက ေစာဒနာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃမဟာနာယက အထံေတာ္သုိ႔ အမႈတြဲမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အဓမၼဝါဒျဖစ္၍ ဖ်က္သိမ္းျခင္း ခံၾကရေၾကာင္းလည္း သိျမင္ၾကရပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဂုိဏ္းေခါင္းေဆာင္တုိ႔က ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္ကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသီးသီး ခြဲေဝကာ ေနရာယူလ်က္ ဆက္လက္ အားထုတ္ခဲ့ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရပါသည္။ ယင္းသို႔အားထုတ္ေနခဲ့ေၾကာင့္ ယခုအခါတြင္ အႀကီးအက်ယ္ စည္ကား တုိးတက္ကာ ျပန္႔ပြါးလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ယခုတစ္ဖန္ ျပန္လည္၍ အထူး စည္းကားတုိးတက္လာျခင္းသည္ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွ အႀကီးအက်ယ္ စတင္လာေၾကာင္းတုိ႔ကုိလည္း ၾသစေၾတးလ်ား တရားေခြပါ အခ်က္အလက္မ်ားက သက္ေသခံလ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။

''ဒႆနသမၸဒါတရားေတာ္(၈)ခ်ပ္တြဲတြင္ ''ေထရဝါဒနည္းစနစ္ကေလးကုိ ကြၽႏု္ပ္ရတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္သူ႕ကုိေဟာရမလဲဆုိတဲ့အခ်ိန္မွာ အေရးအခင္းက စျဖစ္လာတယ္။ (၁၉၉ဝ)ခုႏွစ္မွာ စျဖစ္လာေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြက ဒုတိယႏွစ္သမားေတြ တတိယႏွစ္ သမားေတြ။ သူတုိ႔က ဘယ္သြားရမွန္း မသိၾကေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံေရးသမားေပါက္စကေလးေတြေပါ့။ သူတုိ႔ကုိ လက္ခံၿပီး ဝုိင္းဖြဲ႕ၿပီး ဓမၼသင္တန္းေတြ ေပးခဲ့တာက စေဟာျဖစ္တယ္။

ဒီေက်ာင္းသားေတြအားလုံး ဦးေကာသလႅရဲ႕ တပည့္ေတြ ျဖစ္သြားၾကေတာ့မွ တရားေတြကုိ ေဟာဖုိ႔ပြင့္သြားတယ္။ ေက်းဇူးရွိၾကတယ္။ သူတုိ႔က ေထရဝါဒ သင္တန္းေတြကို တက္ေနၾကတယ္။ ေတာခုိစရာလဲ မလုိေတာ့ဘူး။ ဘယ္မွသြားစရာ မလုိေတာ့ဘူး။ သက္ဆုိင္ရာေတြက လာေမးၾကေတာ့ ဒီမွာ ေထရဝါဒဝိပႆနာတရားသင္တန္း ပုိ႔ခ်ေပးေနတာလုိ႔ပဲ ေျပာျပေပးရတယ္''ဟူ၍
ေဟာေျပာထားခ်က္မ်ား အထင္အရွား ရွိေနၾကပါသည္။

အထက္ပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍
၁။ ၁၃၄၄-ခုႏွစ္က ႏုိင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယကၫႊန္ၾကားလႊာ (၅ဝ)တုိ႔ကုိ ျပန္လည္၍ ေဖၚျပရန္ လုိအပ္သည္ဟုလည္း ထင္ျမင္မိၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၫႊန္ၾကားလႊာမ်ား စာအုပ္အတြင္း စာမ်က္ႏွာ (၁၉၆-၁၉၉)ပါ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကို ျပန္လည္၍ အျပည့္အစုံ တင္ျပလ်က္ အသိေပးလုိပါသည္။

No comments: