Friday, September 11, 2009

ဟိႏၵဴပံု၀တၳဳ၌ ဓမၼေစတီ၏ဆိုလိုခ်က္ အခန္း (၁၁)

အခန္း (၁၁)

ဟိႏၵဴပံု၀တၳဳ၌ ဓမၼေစတီ၏ဆိုလိုခ်က္
အထက္ပါပံု၀တၳဳထဲက "တကယ္ ငါးမွ်ားေနသူသည္ အနိစၥ-အျမဲမရွိဘူး။ ဒုကၡ= ညႇဥ္းဆဲတယ္။ အနတၱ= အႏွစ္အသားမရွိဘူး ဆိုတာကို သိျမင္သူျဖစ္၏။ ဥပုသ္ေစာင့္ေနသူသည္ အဆိုပါ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ ဆိုတာကို မသိျမင္ႏိုင္သူ ျဖစ္၏ " ဟူ၍ ဓမၼေစတီက ဆိုလိုပါသည္။No comments: